TRABALLA CONNOSCO

Queres formar parte da empresa líder?

TRABALLA CONNOSCO

Queres formar parte da empresa líder de distribución no noroeste peninsular? O noso equipo humano é o principal valor, polo que fomentamos o emprego de calidade con interesantes perspectivas laborais, apostamos pola formación continua dos traballadores e promovemos o seu desenvolvemento persoal e profesional.

Enviando datos, espere por favor...

Cambiar provincia: Se eliminarán los municipios seleccionados.

 Tempo parcial
 Tempo total
 Supermercado
 Oficinas
 Almacén
 Transporte
 Mañá e tarde
 Mañá
 Tarde
 Noite

Seleccione los municipios que desee y luego clique en Añadir

Seguinte

Especificacións da imaxe:
Peso máximo: 1 Mb
Formato: JPG

Anterior
Seguinte
Anterior
Seguinte
Anterior
Seguinte

Especificacións dos arquivos adxuntos:

Peso máximo: 1 Mb/arquivo

Formato: JPG, GIF, BMP, PDF, DOC, DOCX

Anterior
Seguinte

CLÁUSULA LOPD

EMPRESA: Gallega de Distribuidores de Alimentación S.A.

En virtude do artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (LOPD), informámolo de que os seus datos de carácter persoal que voluntariamente facilite serán incluídos e tratados de xeito confidencial no ficheiro CURRÍCULOS, así como, se é o caso, nos ficheiros SELECCIÓN, FORMACIÓN OCUPACIONAL ou PRÁCTICAS-BOLSAS para participar en procesos de selección, dar formación a candidatos a postos de traballo e levar un control de persoal en prácticas respectivamente, todos eles debidamente inscritos no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos, cuxo responsable é a empresa Gallega de Distribuidores de Alimentación, S.A.

A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por correo postal a Gallega de Distribuidores de Alimentación, S.A., ao Polígono da Piadela, s/n, de Betanzos, provincia da Coruña, CP 15300, referencia “protección de datos”, a través dun escrito asinado para o efecto, xuntando unha fotocopia do seu DNI.

A persoa interesada autoriza que os seus datos se utilicen para o descrito tratamento, así como, se é o caso, para comunicalos e incorporalos en procesos de selección de empresas pertencentes ao Grupo GADISA.

 Lin e acepto a cláusula LOPD.
Esta solicitude pasará a formar parte da nosa base de datos durante dous anos desde a data de recepción.
Anterior
Finalizar