Medio de transporte

A nosa frota

Medio de transporte

MEDIO DE TRANSPORTE

Para satisfacer as necesidades de abastecemento de cada punto de venda da nosa rede de establecementos de forma rápida e eficiente, contamos cunha frota de 206 vehículos que xestionamos atendendo ás características de cada contorna e ás condicións específicas de conservación de cada tipo de produto distribuído.