• Cif: A-15.106.925
  • Dirección: Polígono de Piadela s/n, 15300 Betanzos - A Coruña

Nosa frota

Rápida e eficiente

Nosa frota

Para satisfacer as necesidades de abastecemento de cada punto de venda da nosa rede de establecementos de forma rápida e eficiente, contamos cunha frota de 210 vehículos que xestionamos atendendo ás características de cada contorna e ás condicións específicas de conservación de cada tipo de produto distribuído.