• Cif: A-15.106.925
  • Dirección: Polígono de Piadela s/n, 15300 Betanzos - A Coruña

Produtos Frescos

Plataforma de produtos frescos
cunha liña automatizada

A trazabilidad dos produtos de peixaría, carnicería, froitas e hortalizas está garantida desde a orixe ata o punto de venda. A distribución realizámola a diario en vehículos propios perfectamente acondicionados desde a plataforma loxística de produto fresco.

A trazabilidad dous produtos de peixaría, carnicería, froitas e hortalizas está garantida desde a orixe ata ou punto de venda. A distribución realizámola a diario en vehículos propios perfectamente acondicionados desde a plataforma loxística de produto fresco.

Eles encárganse da produción e nós ocupámonos do resto do proceso: loxística e venda. Así nos aseguramos de que diariamente cheguen produtos frescos aos nosos centros loxísticos de Piadela (Galicia) e Medina del Campo (Castela e León).

Eles encárganse dá produción e nós ocupámonos do resto do proceso: loxística e venda. Así nos aseguramos de que diariamente cheguen produtos frescos aos nosos centros loxísticos de Piadela (Galicia) e Medina del Campo ( Castela e León).